مداحی تصویری شب شهادت امام جعفر صادق ع 92  | عاشوراییان | عاشورائیان | عشاق المهدی

  امام صادق عليه السلام: کسي که دوست دارد بداند آيا نمازش پذيرفته شده است يا آن را نپذيرفته اند، با تامل بنگرد که آيا نمازش او را از فحشا و منکر باز داشته؟ پس به اندازه اي که او را بازداشته از...