قسمت سوم گزارش برپایی موکب عشاق المهدی مسیر نجف تا کربلا

  • چاپ

یک دیگر از ارکان خدمات رسانی به زائران امام حسین چای خانه می باشد که نقش بسزایی در رفع خستگی زوّار عزیز داشت. 

همچنین بدلیل مشکلات قطعی های مکرر برق و آب ، نقش پرسنل تاسیسات و آب و برق و جوشکاری غیر قابل انکار بود که از همه شما دعوت می کنم تا گوشه ای از خدمات ارائه شده دیگر را بصورت گزارش تصویری ببینید :

 

الف -چای خانه :

chaei khaneh 1

chaei khaneh 2

chaei khaneh 3

chaei khaneh 4

 

ب- تاسیسات ( آب ، برق ،جوشکاری و نقاشی):

tasisat mokeb 1

tasisat mokeb 2

tasisat mokeb 3

tasisat mokeb 4

tasisat mokeb 5

tasisat mokeb 6

tasisat mokeb 7

tasisat mokeb 8

tasisat mokeb 9

tasisat mokeb 10

tasisat mokeb 11

 

ج-سایر اقدامات انجام شده :

 

peziraey 2

peziraey 3

sayer kademat 1

sayer kademat 2

sayer kademat 3

sayer kademat 4

sayer kademat 7

 

 

 

 

sayer kademat 13

sayer kademat 14

sayer kademat 15

sayer kademat 16

sayer kademat 17

sayer kademat 18

sayer kademat 19

 

ه- جمع آوری :

jam avari mpkeb 1

jam avari mpkeb 2

jam avari mpkeb 3

jam avari mpkeb 4

jam avari mpkeb 6

jam avari mpkeb 7

jam avari mpkeb 8

jam avari mpkeb 9

jam avari mpkeb 10

 

 

التماس دعا